Historik

Grundaren till företaget MH-GTR är Manuel Holenstein. Företagsnamnet kommer från en egenbyggd sportbil vilken Manuel, som 20-åring, byggde i början av -90 talet.

Manuel är utbildad verktygsmakare.

1990-1993

Lärling hos Stanes Specialmaskiner.
Arbetsuppgifter:
Konstruktion och tillverkning av verktyg och specialmaskiner.

1993-1996

Anställd hos Wiba AB.
Arbetsuppgifter:
Konstruktion och tillverkning formsprutningsverktyg.

1996-2000

Anställd av SAAB Training Systems AB.
Arbetsuppgifter:
Starta upp en plastavdelning, konstruktion och tillverkning av formsprutningsverktyg och prototyp tillverkning.

2001-2004

Anställd av SAAB Xperientia AB.
Arbetsuppgifter:
Design, konstruktion, produkt utveckling, prototyp tillverkning, och tillverkning av formsprutningsverktyg.

2001-

Parallellt med anställningen startas den enskilda Firman MH-GTR som en hobbyverksamhet.

2005-2006

Firman MH-GTR startas på fulltid i Science parks lokaler i Jönköping.

2006-

Firman ombildas till MH-GTR AB samt flyttar företaget till nya lokaler på Ljungarums industriområde.

2007

MH-GTR AB får utmärkelsen "Årets Nyföretagare".

Kontakta oss

MH-GTR AB
Hedenstorpsvägen 7
555 93 JÖNKÖPING
+46 (0)36 440 00 36
+46 (0)70 337 89 33
Email: